Wedding Toast DOEN en MOENIE

Bruidsmeisies, skeur die toastrooster van die troue wat vertel van u wilde jare saam met die bruid, en luister! Ons het met lede van die troupartytjie, trougaste en troukenners gesels om die afslag te kry oor wat u tydens u toespraak moet en nie moet sê nie.